Vindkraft

2016-07-26 Vindkraftverk på den skånska slätten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jörgen Grahn / FarbrorGrahns Bildbyrå