Rällsbuss i Lund

2016-03-20 En elektrifierad rälsbuss passerade genom stationen i Lund

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jörgen Grahn / FarbrorGrahns Bildbyrå